Wynajem

 • Wynajmujemy podnośniki wraz z operatorem.
 • Posiadamy podnośniki o napędzie spalinowym i elektrycznym.
 • Podnośniki nasze są zarówno łamane jak i teleskopowe.
 • Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zasady wynajmu EURORENT:

Podstawowe zasady wynajmu podnośników w wypożyczalniach sprzętu budowlanego EURORENT:

 1. Sprzęt wynajmowany jest na doby.
 2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.
 3. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne badania UDT i inne wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.
 4. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.
 5. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.
 6. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 7. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. Osobą kontaktową w sprawie wynajmu flotowego jest Krzysztof Laskowski (tel. 602 230 887, e-mail: laskowski@eurorent.com.pl).
 8. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 9. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę, serwis oraz szkolenia obsługi operatorskiej.
 10. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:
  • Spółki prawa handlowego:
   • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
   • Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy).
   • Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.
  • Jednostki budżetowe:
   • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
   • Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej.
   • Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
   • Dowód osobisty.
   • Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
   • Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.